Předseda představenstva společnosti Ekoltes Radek Hlavinka zpochybňuje deklarovanou ekonomickou výhodnost domovních kotelen: „Na základě ekonomického porovnání, které jsem měl možnost získat jako účastník stavebního řízení při povolení výstavby domovní kotelny, jsem zastupitelům ukazoval, že ekonomické porovnání neobsahuje všechny náklady, které je nutné zahrnout při ekonomickém výpočtu návratnosti. Tím je toto ekonomické srovnání úměrně zkreslené. Dle zákona musí dojít ke srovnání dvou investic – domovní kotelny a stávající dodávky tepla. Musí být srovnány jednotlivé náklady na výrobu tepla.“ Radek Hlavinka tento názor prezentoval na posledním jednání zastupitelstva před komunálními volbami.

„Ekonomie výroby tepla, respektive položky, ze kterých se cena skládá, je přesně specifikována Cenovým rozhodnutím ERÚ, a je jedno, zda teplo vyrábí domovní kotelna nebo kotelna centrálního zdroje tepla. Uvedené ekonomické porovnání na domovní kotelnu neobsahovalo všechny položky, ze kterých se cena skládá – některé byly, možná záměrně nebo z neznalosti, z ekonomického propočtu vyřazeny. Taktéž byly v daném srovnání uvedeny nepravdivé údaje o ceně tepla z CZT a množství vyrobeného tepla pro konkrétní dům. Ekonomické zhodnocení nebylo kompletní a byly při výpočtu používány chybné hodnoty pro srovnávání. Bohužel nedokážu odhadnout, zda z neznalosti či úmyslně.“

Názor druhé strany

Protože praxe nejlépe ukáže, jestli tyto věci fungují nebo ne, požádali jsme zástupce sdružení vlastníků o vyhodnocení jejich zkušenosti s domovními kotelnami.

“Nechali jsme si po odpojení od Ekoltesu stejné zálohy na topení a teplou vodu, abychom viděli reálný výsledek,” říká Ivo Holec z domu na tř. 1. máje.

“Gigajouly do kapsy nestrčíte, peníze ano.” Investice do nových kotlů (kotle jsou zapojeny v kaskádě), komína a s tím související náklady byly v tomto domě se dvěma vchody cca jeden milion a 620 tisíc korun.

“Pořídili jsme si jedny z nejdražších kotlů z důvodu vysoké spolehlivosti. Celou investici nám hlavně prodražilo rozhodnutí Rady města Hranic o neprodání cca 1 metru čtverečního pod venkovní komín. Komín jsme museli umístit dovnitř, to spolu se změnou projektu a navýšením množství stavebních prací přineslo vyšší náklady. Přesto ročně ušetříme cca 350 tisíc korun za dům oproti době, kdy jsme byli připojeni na Ekoltes. To znamená, že za pět let se nám tato investice vrátí,” vypočítává Ivo Holec.

Údržba a revize domovní kotelny po tři roky, kdy běží záruční lhůta, je věcí dodavatelské firmy v rámci záruky.

“V letošním roce jsme náš dům zateplili. Proto očekáváme, že úspory budou ještě asi o třetinu vyšší. Z historického vývoje výstavby sídlišť je vidět, že atomizace kotelen je zde od prvopočátku, rozhodující je, kdo je ovládá. Zda jsou to spotřebitelé nebo dodavatelé.

Investice se nám už vrátila

Také v jiném domě v Hranicích na tř. 1. máje jsou s rozhodnutím odpojit se od Ekoltesu a pořídit si domovní kotelnu spokojeni.

„Odpojili jsme se už v roce 2001,“ sdělil deníku Jiří Krumnikl.

„Celou dobu nám vychází úspora oproti tomu, co jsme platili Ekoltesu. Investice, kterou jsme do toho vložili, se nám už vrátila.“

Magdalena Gladišová