Máte za sebou první čtyři měsíce ve funkci místostarostky Hranic. Jak je ze svého pohledu hodnotíte?
Musím říct, že hlavně ze začátku to bylo dost náročné. V hranickém Dětském domově (ještě na podzim tam působila ve funkci ředitelky, pozn. aut.) jsem ještě musela dořešit několik záležitostí. Souběh konce na pracovišti předcházejícím a začátku na pozici nové byl dost náročný.

V čem to bylo nejvíce náročné?
Asi v seznámení celého chodu jednotlivých odborů a v zapadnutí do koloběhu příprav jednotlivých materiálů. Samozřejmě jsem se musela adaptovat na veškerou práci, která tady na odborech je.

Vysvětlovala vám starostka města, proč při volbě své zástupkyně trvala právě na vaší osobě?
Ano, mluvily jsme o tom. Paní starostka asi viděla, že na zasedání městské rady chodím připravená. Viděla určitý odpovědný přístup k práci a právě takto mi to také zdůvodňovala.

Jak funguje spolupráce mezi vámi a starostkou Ondriášovou? Přeci jen, obě jste z jiné strany.
Zatím žádné problémy, u kterých bychom se nedohodly na společném řešení, nenastaly. Možná že jako ženy máme stejné cítění. Na druhou stranu, jsem tady pořád ještě krátkou dobu, během které jsme nemusely řešit nějaké zásadní problémy, při kterých by se mohla projevit stranická příslušnost.

Po dohodě se starostkou města jste dostala do své kompetence školství, sociální oblast a dopravu. První dvě jsou vzhledem k vaší dřívější praxi logické, ale jaký máte vztah k dopravě?
Doprava pro mě opravdu byla trochu neznámou. Důvěra lidí, kteří na dopravě pracují, je z mé strany velká, protože se teprve do této problematiky dostávám. Veškeré materiály tedy konzultujeme spolu. Naopak v případě materiálů, které směřují například do školství, můžu uplatnit své vlastní zkušenosti.

Skutečnost, že právě vy dostanete pod sebe dopravu, vycházela z vaší iniciativy?
To ne. Dopravu jsem dostala z rozhodnutí paní starostky. Brala jsem to tak, že starostka ví, jak tyto odbory rozdělit. Není to jen o tom, co se mi líbí a co je mi bližší.

Je právě s dopravou nejvíce práce, nejvíce starostí?
Samozřejmě i tam jsou problematické záležitosti, ale nejvíce práce a materiálu mám s odborem správy majetku. Jde o prodeje, nájmy, věcná břemena či výpůjčky.

Komenského: snížení retardérů a prodloužení ramen

Přesto se vrátím k dopravě. Jak bude město řešit problematiku s retardéry na ulici Komenského?
Zhotovením retardérů se měla snížit hustota dopravy, zvláště pak nákladních vozidel či autobusů, které by projížděly městem. Myslím, že v tomto směru byl účel splněný. Na retardéry jako takové si ale občané stěžují. Je s nimi spojená nadměrná hlučnost i zvýšené znečištění životního ovzduší.

Dojde v dohledné době k nějaké úpravě?
Zastupitelstvo jsem na posledním zasedání informovala o několika možných variantách. Můžeme počkat, až skončí dvouletá udržitelnost projektu a poté si můžeme upravit retardéry, jak chceme. Nebo si je podle svého můžeme upravit již nyní, ale musíme vrátit finanční částku, která byla vynaložena na její zhotovení. Jednou z možností je také snížení a prodloužení ramen retardérů s tím, že stávající povrch, tedy žulovou kostku zachováme. Další variantou je zalití spárů mezi kostkami asfaltem.

K jaké variantě se zastupitelstvo přiklonilo?
Zastupitelé tuto informaci přijali bez nějakých komentářů. Nikdo se zatím k tomu jednoznačně nevyjádřil. S panem Kolomazníkem, vedoucím odboru dopravy, se přikláníme ke snížení retardérů a prodloužení ramen.

Kdy by k tomu mělo dojít?
Do rady města připravíme konkrétní materiál. K úpravě by ale mělo dojít zároveň s opravou povrchu vozovky v Komenského ulici.

V programu pro rozvoj města je položka o přípravě jednoho tisíce parkovacích míst. Je tato položka letos aktuální?
Tento problém by se měl řešit v rámci revitalizací panelových sídlišť. Stejný problém se ale týká také centra Hranic. Minulý pátek se jednalo s konkrétní firmou, která by měla řešit parkování v centru města. Bohužel jsem se tohoto jednání neúčastnila, a tak zatím nevím, k jakému závěru se dospělo.

Možná varianta? Zakázat průjezd Jiráskovou

V plánu je také omezení průjezdu Masarykovým náměstím…
Ano, řidiči totiž nedodržují daný zákaz průjezdu. Také v tomto případě je hned několik variant řešení, zatím ale není vybráno jedno konkrétní. Existuje návrh, že průjezd Jiráskovou ulicí bude umožněný jen pro městskou hromadnou dopravu a zásobování. Tím by se samozřejmě měla více využívat ulice Komenského.

V první polovině roku dojde k dokončení stavebních prací na ulicích Studentská a Hviezdoslavova. Dopravní sektor vyhlásil anketu, která měla určit, jestli by byl zájem o autobusové zastávky ve Studentské a Partyzánské ulici. Jaký je váš názor na tento krok?
Anketa byla vyhlášena i vzhledem ke starším občanům, kteří bydlí v této lokalitě. Důvodem ale byla také autobusová zastávka, která už v ulici Partyzánská stojí. My tedy zjišťujeme, jaký zájem by byl o užívání těchto zastávek ze strany občanů.

Nemyslíte, že je to už takříkajíc pět minut po dvanácté? Vzhledem k tomu, že v Partyzánské ulici už zastávka stojí?
Takto jsem k tomu přišla, ale myslím si, že to mělo být projednáno dopředu.