Dopravní hřiště v Hranicích chybí už dlouhá léta. Po jeho existenci volaly především místní základní školy, kterým chyběl prostor pro praktickou výuku dopravní výchovy. V roce 2008 se pak zrodil plán postavit hřiště na nevyužitém prostranství ve Studentské ulici. Po několika neúspěšných pokusech získat na zbudování hřiště dotace se radnice rozhodla, že je postaví z vlastních peněz. Teď v květnu už městská rada vybrala zhotovitele stavby.

„Hřiště bude umístěno ve Studentské ulici naproti obchodu Billa. Předběžně počítáme s tím, že práce začnou v polovině června a budou dokončeny na konci srpna. Prakticky se musí ze začátkem stavby čekat na dokončení rekonstrukce Studentské ulici. Stavbaři totiž pozemek určený pro hřiště nyní využívají jako odstavnou plochu pro svou techniku," řekl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský. Podle jeho slov bude realizace hřiště stát celkem 2,6 milionů korun.

S budováním dopravního hřiště musí hranická radnice počkat, než skončí rekonstrukce Studentské ulice. Budoucí plochu hřiště totiž využívají stavbaři jako odstavnou plochu.

Od začátku nového školního roku pak budou moci na hřiště žáci místních základních škol, které po jeho výstavbě volaly především.

„Dosud jsme museli kvůli praktické části dopravní výuky dojíždět do Lipníku nad Bečvou. A cestování s žáky, to jsou vždy komplikace navíc," uvedl ředitel hranické Základní školy Šromotovo Radomír Habermann, podle nějž je zbudování hřiště pro místní školy dobrou zprávou.

„Vzhledem k tomu, že teď budeme mít hřiště doslova na dosah, budeme moci rozšířit dopravní výchovu také na mateřskou školu," dodal.

A jak v současnosti dopravní výchova na základních školách vypadá?

„Učí se už od prvního stupně, u nás je součástí předmětu, který se jmenuje Člověk a společnost. Děti poznávají značky, učí se pravidla silničního provozu, chodí za nimi na besedy lidé z branže, například učitelé autoškol. Důležitou součástí je i praktická část a různé soutěže, za těmi jsme ale dosud museli jezdit do okolních měst a obcí. Proto jsem rád, že se v Hranicích konečně dočkáme vlastního dopravního hřiště," uvedl Radomír Habermann. (jen)