„Se stavbou se mělo začít už osmnáctého června, ale začalo se až desátého července. K tomu, proč to tak bylo, se nebudu vyjadřovat. Do naplánovaného termínu ale stavbu stihnout musíme," řekl stavbyvedoucí Karel Herfert.

Hranická radnice, která je investorem akce, vysvětluje časový skluz dodatečnou pracovní činností na rozsáhlých a finančně nákladných opravách Studentské a Hviezdoslavovy ulice.

„Stavební firma byla závislá na dokončení rekonstrukce Studentské ulice, kde ještě probíhaly vícepráce. Proto došlo k časovému posunu," řekl tiskový mluvčí Městského úřadu v Hranicích Petr Bakovský.

Přesto stále platí, že dopravní hřiště by žákům z hranických škol mělo být od září k dispozici.

„Skluz se nám celkem podařilo stáhnout. Samotné hřiště bude určitě včas dokončeno a měly by se stihnout i zděné objekty," informoval šéf technických prací Karel Herfert k menším užitkovým stavbám, které budou ve dvou rozích plochy sloužit jednak jako přístřešek na kola nebo k odpočinkovému posezení.

Plánek dopravního hřiště v Hranicích

Plánek dopravního hřiště v Hranicích

Přibude i sociální zařízení

Druhý objekt bude představovat hygienické zařízení, kde by neměly chybět ani záchody pro zdravotně postižené osoby.

„V rámci těchto objektů jsou hrubé stavby víceméně dokončeny. Teď se ale ještě zaměříme na střechy, vnitřní zařízení a omítky," dodal stavbyvedoucí.

Na ploše o rozměrech 42×52 metrů vyrostou vedle zděných objektů také dětské herní prvky. Uličky pak bude lemovat vysázená zeleň.

Kdo bude správcem?

To, která organizace bude mít hřiště přesně pod svojí správou, zatím není jisté. Na jeho provozu by zřejmě měly spolupracovat jednak základní školy i učitelé z autoškoly. Ti budou mít na starosti samotnou výuku.

„Provoz hřiště je v současné době v řešení. Základní patronát by mohla mít Základní a mateřská škola Šromotovo, u které se hřiště nachází. O tom se ale bude rozhodovat až na dalších pracovních schůzkách, které proběhnou ke konci srpna. S odborníky z autoškoly se pak počítá v rámci výuky," uvedl mluvčí radnice Petr Bakovský.

Přítomnost dopravního hřiště v Hranicích bude samozřejmě výhodné hlavně pro městské základní školy. Zdejší žáci se kvůli bezpečnostnímu provozu museli v řadě případů přemístit do sousedního Lipníku nad Bečvou.

„Dosud jsme museli kvůli praktické části dopravní výuky dojíždět. A cestování s žáky, to jsou vždy komplikace navíc. Vzhledem k tomu, že teď budeme mít hřiště doslova na dosah, můžeme rozšířit dopravní výchovu také na mateřskou školu," řekl už dříve ředitel hranické Základní školy Šromotovo Radomír Habermann.

Na stavbu radnice v rozpočtu na letošní rok vyčlenila částku 2,3 milionů korun. Projekt nakonec získala firma za částku dva miliony korun. Tato suma je ovšem udávána bez daně z přidané hodnoty.