S touto dobrou zprávou nyní přišlo Rozvojové partnerství regionu Hranicko, které se svým strategickým plánem Měníme Hranicko uspělo v dotačním programu LEADER.

„Program Měníme Hranicko potrvá až do roku 2013. Hlavní výhodou je, že o rozdělení peněz budeme moci rozhodovat přímo tady v regionu,“ uvedl František Kopecký z organizace Rozvojové partnerství regionu Hranicko.

Ta sdružuje obce, podnikatele, zemědělce, neziskovky či fyzické osoby z oblasti Hranicka. Jak dále Kopecký vysvětlil, o úspěchu žadatelů o dotace bude rozhodovat samo Rozvojové partnerství.

„V praxi to znamená, že každoročně na základě široce propagovaných veřejných výzev mohou žadatelé předkládat žádosti vytvořené dle podrobných návodů a podmínek, které včas zveřejníme,“ sdělil František Kopecký.

Dotaci bude možné získat jen na určité typy projektů, které jsou v souladu s hlavními oblastmi rozvoje regionu stanovenými v programu Měníme Hranicko.

„Jsou to zemědělství, lesnictví, volnočasové areály, veřejná prostranství, služby občanské vybavenosti a služby cestovního ruchu,“ informoval František Kopecký.

Vždy se musí jednat o investiční projekty, peníze tedy bude možné získat především na výstavbu, modernizaci a obnovu budov, areálů, prostranství, provozů a technologií.

„Maximální výše dotace se pohybuje v rozmezí od jednoho do dvou milionů korun,“ doplnil Kopecký.