Na opravy a výstavbu komunikací letos vesnice z Hranicka dostanou bezmála dvanáct milionů korun. Část dotací míří do regionu ze zdrojů České republiky, část z Olomouckého kraje.

„Pro vesnice je to velká výhoda. Často se jedná o akce, které stojí velké peníze a které by jinak spolkly podstatnou část obecních rozpočtů,“ uvedl František Kopecký z Rozvojového partnerství Hranicko, které pomáhalo obcím s přípravou některých projektů.

„Je totiž poměrně složité se ve světě dotací zorientovat. Těch zdrojů financí je více a je nutné neustále sledovat a hlídat, kdy jsou ty které dotační tituly vypsány, a připravovat se na ně,“ vysvětlil František Kopecký.

Letos byly v tomto ohledu nejúspěšnější Horní Těšice a Polom. Horní Těšice získaly od státu na rekonstrukci místní komunikací 4,5 milionu korun, Polom zase částku přes tři miliony.

„Jsme rádi, že se nám peníze podařilo získat. Cesta ve středu obce, na jejíž rekonstrukci je dotace určena, volá po opravě už dlouho,“ sdělil polomský starosta Václav Sládeček. Jak dále podotkl, chce obec začít s opravou co nejdříve. „Letos to musí být hotové,“ dodal starosta.

Tak jako mnoho jiných použili Polomští při získávání dotací pomocnou ruku odborníků. „Využili jsme služeb specializované přerovské firmy,“ podotkl Václav Sládeček.

Dalšími obcemi, které státní podporu na opravy silnic letos získaly, jsou Rakov, který bude za dva miliony korun opravovat místní komunikaci Rokytí, a Špičky, které dostaly 1,1 milionu korun. Na opravy cest přispěl obcím i Olomoucký kraj.

Ze zhruba půlmilionových příspěvků se mohou radovat Černotín, Hrabůvka, Jindřichov, Malhotice a Paršovice.

Rekonstrukce komunikací přitom nejsou jedinou oblastí, na kterou se podařilo dotace z Programu obnovy venkova získat. Peníze jdou i na opravy památek či stavbu kanalizace.