Prostředky mají sloužit k vybavení školy například počítači a výukovými materiály. Podpora soukromé školy se však v minulosti setkala s kritikou některých opozičních politiků města.

„V roce 2005 tehdejší vedení radnice přijalo myšlenku, že město podpoří vznik vysoké školy částkou 6,5 milionu korun, která bude vyplacena postupně. Pět milionů už škola dostala a zbývajícího 1,5 milionu by jí mělo být vyplaceno letos,“ vysvětlila štědrost zástupců města náměstkyně přerovského primátora Šárka Krákorová–Pajůrková.

Podle jejích slov finance mají škole sloužit k vybavení laboratoří, poslucháren, knihovny, kanceláří i učeben. Podpora soukromé vysoké školy se však v minulosti stala trnem v oku některých opozičních politiků.

Ti poukazovali na to, že u jejího zrodu stál současný náměstek primátora Josef Kulíšek. Ten byl jednatelem firmy, která školu zřizovala, a zároveň jejím prvním ředitelem.

Záležitostí se v loňském roce zabývali dokonce bruselští úředníci, kteří však situaci jako střet zájmů nevyhodnotili. Poskytnutí letošního jedenapůlmilionového příspěvku budou muset ale schválit také zastupitelé.

„Nevidím důvod, proč bych pro poskytnutí příspěvku měl zvednout ruku. I když jsme zatím tento návrh s kolegy neprojednávali, nechápu, proč by město mělo podporovat soukromé školství. Navíc této škole město už poskytuje skrytou podporu tím, že jí umožňuje pronájem budovy za symbolickou cenu,“ vyjádřil svůj názor přerovský zastupitel Richard Šlechta z koalice Společně pro Přerov, která už v minulosti podporu školy kritizovala.

„Je to sice soukromá škola, ale veškerý majetek v případě ukončení činnosti školy připadne městu,“ tvrdí náměstek Kulíšek.

Podle jeho slov město poskytuje příspěvky i základním školám. „Jen na zateplení budov základních škol půjde přibližně 170 milionů,“ dodal.

Vysoká škola neuniverzitního typu byla v Přerově založena v roce 2004. Nyní sídlí v budově bývalé Základní školy v Palackého ulici 25.