Od velkých plánů musela upustit obec Jezernice na Přerovsku. Ta se chystala na výstavbu téměř čtyř desítek bytů a na realizaci této investice už měla dokonce přiklepnutou dotaci ve výši 23 milionů korun. Tu však musela vrátit kvůli tomu, že nestihla připravit podklady pro tento záměr.

Zda v dané lokalitě v budoucnu nové bydlení vyroste, zůstává zatím otázkou. „Je mi velmi líto a mrzí mě, že tak významná investice, která měla přivést do obce řadu nových a zejména mladých obyvatel, se prozatím neuskuteční,“ uvedl starosta Jezernice Dušan Pořízka.

Proč vůbec obec o dotaci přišla?

„Nejvíc celou situaci zkomplikoval nový stavební zákon, který vešel v platnost v roce 2007. Vzhledem k tomu, že jsme museli akceptovat nové stavební předpisy, i když projekt bytových domů byl zpracován a připraven o rok dříve, museli jsme zahájit změnu územního plánu a původní lokalitu rozšířit o další území,“ vysvětlil starosta Pořízka.

Na těchto změnách podle jeho slov intenzivně pracovali jak zaměstnanci obecního úřadu, tak projektanti a další odborníci.

„Měli jsme však na to tři roky, proto jsme věřili, že nutné změny se nám podaří uskutečnit a úspěšně dojde k vydání stavebního povolení,“ svěřil se starosta Jezernice. Rána pod pás však přišla z jiné strany.

„Loni v září jsme dostali dopis ze Státního fondu rozvoje bydlení, kde nás informovali, že vláda v rámci úsporných opatření a hledání rezerv zrušila od letošního roku program nájemního bydlení, ze kterého jsme dotaci obdrželi. Státní úředníci nás vyzvali k okamžitému doložení podkladů, včetně stavebního povolení a uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby,“ vzpomněl starosta.

Obec tuto podmínku nemohla splnit, i když zažádala o udělení výjimky. „Nebylo nám však vyhověno, a proto jsme museli přidělenou dotaci vrátit,“ řekl starosta.

Podle jeho slov lokalita, která byla připravena k výstavbě bytů, však nadále zůstane vyčleněna k bydlení. „Bude jen otázkou času a záleží na rozhodnutí zastupitelstva, jaký způsob nebo formy bydlení zde budou v budoucnu realizovány,“ řekl závěrem Dušan Pořízka.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika