Asi pětašedesáticen­timetrová vzácnost z první poloviny 15. století se nacházela do roku 1885 v kostele svatého Šimona a Judy, poté ji obec věnovala Vlastivědnému muzeu v Olomouci.

Nyní budou dohromady existovat tři unikátní monstrance – zrestaurovaný originál, který opatruje Vlastivědné muzeum v Olomouci, kopie uložená ve Špičkách a do třetice se obec dočká nového plnohodnotného duplikátu, který bude sloužit při obecních liturgických obřadech.

Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner vyjádřil na tiskové konferenci nadšení.

„Z restaurování asi nejstarší dřevěné monstrance mám radost. Arcibiskupství olomoucké se proto rozhodlo přispět na zhotovení plnohodnotné repliky monstrance," uvedl.

Slovo dalo slovo a v těchto dnech již akademický malíř Radomír Surma pracuje na slíbené kopii, aby ji mohl odevzdat do 23. dubna. Proč zrovna dané datum vysvětlil starosta Vladimír Zamazal.

„Pokud vše dobře dopadne, zapůjčí Římskokatolická farnost Špičky barevnou monstranci Arcidiecéznímu muzeu Olomouc při příležitosti výstavy Smlouva nová a věčná, jejíž otevření se plánuje na 23. dubna," uvedl. Zpět do Špiček se kopie navrátí po ukončení výstavy, což bude někdy v září tohoto roku.

Čtvrt roku restaurování

Originál monstrance zrestauroval již zmíněný Radomír Surma, kterému práce trvaly čtvrt roku. Poukázal na zajímavou původní barevnost tohoto sbírkového předmětu.

„Původní polychromie zaznamenaná na povrchu monstrance ze Špiček je kombinaci sytě modrého azuritu a krvavě organické červeně, což odpovídá barevnosti používané v 15. století," uvedl restaurátor.

„V té době byl azurit dražší než zlato. Tyto barvy jsou typicky křesťanské. Je to opravdu velká vzácnost," doplnil starosta Špiček Vladimír Zamazal a zároveň dodal, že celou tiskovou zprávu si mohou zájemci přečíst na webových stránkách Vlastivědného muzea v Olomouci.

„Špičky patří mezi nejstarší obce v našem regionu. Tak když už se pyšníme tímto statusem, je příjemné, že budeme mít i takovou evropskou, ne-li celosvětovou raritu v našem kostele. Ani sám pan arcibiskup nevěděl, že se monstrance dělaly ze dřeva. Mám z celé akce velkou radost," zakončil starosta Vladimír Zamazal.