Mladí lidé mají o prázdninách mnoho volného času. Tíhnou více k užívání drog?

Prázdniny jsou především časem dovolených. Ve městě se tolik mladých lidí jako v období školního roku nepohybuje. Ale v pozdních odpoledních hodinách a navečer se po městě pohybují skupinky mladých a nezřídka kouří marihuanu, aniž by to nějak skrývali. Myslím, že spadnutí do drog je vždy otázkou vůle konkrétního člověka, ale více volného času může samozřejmě hrát roli.

Které skupiny lidí v Hranicích nejvíce berou drogy?

Existuje množství mladých lidí, kteří drogu někdy vyzkoušeli. Skupinu pravidelných uživatelů tvoří jak mladí, tak dospělí nebo lidé bez domova.

Proč lidé začínají brát drogy?

Důvodů je tolik, kolik je lidí, kteří drogy berou. Dnešní společnost je zaměřená na výkon, na rychlé užití si a na intenzivní zážitky. A právě drogy dokážou rychle, poměrně levně a hlavně téměř bezpracně člověku zprostředkovat stav změněného vědomí a tím i rozkoš nebo slast, jejichž prožitek patří k základním lidským potřebám. Člověk může chtít pomocí drog prozkoumat své vlastní já, změnit náladu, uniknout nudě nebo podpořit a zlepšit sociální interakci. Někteří lidé drogu užívají i jako lék.

Jak dlouho trvá odhalit, že někdo drogy užívá?

Ve velkém množství případů trvá až dva roky, než začnou mít blízcí a rodina nějaké podezření. Je to mnohokrát potvrzený fakt a v některých případech to rodiče nepoznali ani po pěti letech.

Jak lze poznat, že osoba v blízkém okolí bere drogy?

Mladý člověk může začít prodávat své věci, jako je notebook či telefon. Rodičům se následně začnou ztrácet peníze, nejdříve menší částky a pak větší, a potom i věci ze společné domácnosti. V neposlední řadě mohou rodiče doma nalézt injekční sety či jiné prostředky sloužící k aplikaci drogy.

Rodiče právě zjistili, že jejich potomek užívá drogy. Jak mají reagovat?

Především by se měli vyvarovat unáhlených reakcí. Nejlepší způsob, jak takovou situaci řešit, je kontaktovat naši organizaci. Mohou využít odborného poradenství pro rodiče a blízké osoby a pracovníci jim pomohou pochopit, jak jejich potomek vnímá celou situaci, co pro něj droga aktuálně představuje, jak se v určitých situacích zachovat a nastavit pravidla, která jim pomohou s dítětem komunikovat a řešit problémy.

Jaké služby drogově závislým Kappa-help poskytuje?

Klient může využít širokou nabídku služeb. Mezi ty základní patří hygienický a potravinový servis, výměna jehel, informační servis, individuální poradenství a terapie, které poskytujeme závislým i jejich rodičům a blízkým. V rámci terénní práce zajišťujeme doprovod na úřady a pomáháme při vyřízení rodného listu, občanského průkazu a dávek pomoci v hmotné nouzi.

Jak vypadá první návštěva drogově závislého v kontaktním centru?

Vyplníme s ním vstupní dotazník. Zjišťujeme, jaké drogy a jak dlouho bere, jakým způsobem žije, jestli má partnera a jaké služby by u nás chtěl využívat. Není třeba se bát, protože služba je naprosto anonymní, jména ani rodná čísla nás nezajímají.

Která droga je v Hranicích nejrozšířenější?

V celém okrese Přerov je, pokud nepočítáme marihuanu, nejrozšířenější drogou pervitin. Začátkem léta a v průběhu prázdnin je časté i opium, což je ale pouze sezónní záležitost.

Kolik lidí v Hranicích asi bere drogy?

Je to složité určit. V Hranicích je uzavřená drogová scéna. Vyznačuje se tím, že uživatelé drog nechtějí být vidět. Na malém městě chtějí zůstat v co největší anonymitě. Není to jako v Praze, kde na ulici uvidíte člověka, jak si drogu aplikuje za bílého dne. Proto také chodí měnit injekční materiál pouze jeden člověk, který sebere použité jehly od více lidí a potom jim předá čisté.

Jaké procento z nich chodí do kontaktního centra?

Počet uživatelů navštěvujících centrum je v současné době nízký. Většina jich dává přednost terénnímu programu. Lidé v Hranicích nechtějí být viděni, jak jdou do centra.

Hledají lidé v centru pomoc dostat se ze své závislosti nebo si chodí jen pro nové jehly?

V současnosti převažují lidé, kteří k nám chodí na terapii a snaží se závislosti zbavit. Samozřejmě je i množství uživatelů, kteří využívají výměnný servis.

Jak lze s drogami přestat?

Člověk musí především chtít s drogou přestat. Existuje několik možností. Někteří uživatelé volí možnost pravidelné terapie a chtějí se závislostí bojovat sami s podporou rodičů. Jiní využijí možnost zprostředkování kontaktu s léčebnou, kde absolvují detox a poté nastoupí do komunity, ve které bojují se závislostí v okruhu dalších uživatelů.

Uskutečnily se v K-centru nějaké změny od začátku roku 2011?

V celé organizaci, tedy i na K-centru v Přerově, se změnil režim v poskytování služeb. Z kontaktní místnosti jsme odstranili televizi, stolní fotbal a další věci, které na kontaktní centrum nepatří. Více se zaměřujeme na přímou práci s klienty a zlepšení jejich situace.

IVETA PODEŠVOVÁ