„Hulení (marihuana, pozn. redakce) se dá sehnat úplně v pohodě, u těch ostatních drog už člověk musí vědět,“ popisuje situaci v Hranicích terénní pracovník K-centra, takzvaný streetworker, David.

Ohledně marihuany se situace liší i podle generací. „Původně tady existovaly komunity lidí, které byly zvyklé si konopí samy pěstovat. Takže ti starší se většinou zásobují sami. Mladší generace užmájiné zvyky, ta si většinou marihuanu kupuje,“ přiblížil vedoucí hranického K-centra Ivo Vavřík.

Jak ale podotýká jeho kolega David, pěstitelé konopí se potýkají s problémem krádeží. „Docela často se stává, když si někdo marihuanu vypěstuje, že mu ji někdo jiný ještě před sklizní ukradne,“ vysvětlil mladý streetworker.

Jiné je to v Hranicích s tvrdými drogami, konkrétně s pervitinem. Také u něj ale funguje samozásobitelství. „Velkým problémem je to, že se dá pervitin velice snadno vyrobit z běžně dostupných léků doslova doma na kuchyňské lince,“ sdělil Vavřík.

„Dnes se dá i poměrně snadno získat výrobní postup pervitinu, což dříve nebývalo,“ informoval Ivo Vavřík. Hlavním dodavatelem pervitinu jsou takzvaní vařiči, kteří tuto drogu vyrábějí.

„V perníkářských komunitách existuje určitá hierarchie, v níž vařiči a dealeři drogy stojí na nejvyšším místě,“ uvedl Ivo Vavřík. Jak dále sdělil, většina transakcí s drogou pak probíhá v uvedené komunitě toxikomanů.

„Že by ale v Hranicích existovalo nějaké místo, kde se scházejí dealeři drog nebo kde se dá droga koupit, to nevím,“ dodal Vavřík. Výjimku tvoří podle jeho slov větší akce, kde se dá předpokládat, že se na nich budou požívat drogy.

„Tam se většinou objeví i dealeři,“ podotkl vedoucí K-centra. Jak uvedl, dalším způsobem, jak toxikomani drogu získávají, je, že pro ni jezdí do větších měst, například do Olomouce.

A jaké jsou v Hranicích ceny drog?

„Co jsem slyšel, tak gram marihuany nebo skunku (šlechtěná marihuana) se prodává zhruba za dvě stovky, u pervitinu je to prý kolem tisícovky za gram, ale ke skutečnému gramu má takovýto nevážený gram daleko,“ sdělil streetworker David.

O tom, že je užívání a distribuce drog na Přerovsku poměrně rozšířeným jevem, svědčí i informace od policistů.

„V loňském roce jsme prověřovali dvacet případů výroby a distribuce drog. Proti devatenácti pachatelům bylo zahájeno stíhání, jedna osoba je ve vazbě,“ uvedla Sedláčková.

Na distribuci se přitom podle jejích slov podílelo také pět mladistvých. Při razii zajistila policie pět kompletních varen pervitinu a velké množství rostlin konopí setého.

Policisté na Přerovsku provádějí pravidelné i namátkové kontroly v restauracích a na zábavách a zjišťují, jestli zde nedochází k distribuci drog. Kriminální služba pak provádí cílené zátahy na výrobce a velké distributory, jejichž případy jsou dlouhodobě rozpracované.

„Zadržení pachatele není v takových případech náhodné a cílem takových zátahů je zajistit varnu nebo hotovou drogu,“ řekla Sedláčková. Na Přerovsku nejsou přímo centra, kde by se masivně šířily drogy. Výrobci spíše drogu vyrábějí doma v bytě nebo na odlehlém místě.

„Potom vyrozumí někoho z úzkého okruhu svých známých, který den bude droga vyrobena, a on si látku převezme a distribuuje ji,“ popsala Sedláčková.

Pokud policisté zadrží drogu, odesílají ji ihned na kriminalistickou expertízu. „Drogy totiž mají různou kvalitu, a to podle procent účinné látky. Nejvíce rozředěný pervitin, který expertíza odhalila, obsahoval deset procent, nejkvalitnější pak sedmdesát procent účinné látky,“ uzavřela Sedláčková.