V pondělí totiž na městský úřad dorazil statický posudek týkající se stability právě tohoto domu. Výsledek je očekávaný a nekompromisní. Likvidace někdejší továrny narušuje statiku vedlejší budovy, kde doposud bydlí i rodiny s dětmi. Bourat se tedy budou oba objekty.

„Vnímám to podobně jako asi většina dalších lidí, kteří tady bydlí. Nemám z toho vůbec radost. Zaprvé stěhování proběhne už teď v zimě a navíc je to všechno hodně narychlo. Kdyby to počkalo do léta, bylo by to jednodušší. Ale teď už s tím nic nenaděláme," řekl nakonec smířlivě pan Dušan.

Podobné názory zní také od dalších ubytovaných. „Počítali jsme s tím, že budeme muset odejít, ale čekala jsem, že k tomu dojde až v březnu nebo v dubnu. Stěhovat se ale budeme už tento pátek. Od obce naštěstí máme zajištěný náhradní byt na Kyžlířově. Později bychom se měli vrátit do jiného domu zpátky na Potštát," uvedla další z obyvatelek, s níž bydlí v bytě další čtyři lidé. Z toho tři jsou děti.

Co chtějí místo továrny místní?

To, jak město později naloží s prázdným pozemkem, doposud není jasné a momentálně ani prioritní. Přesto už loni na podzim proběhlo dotazníkové šetření, které zjišťovalo názory místních obyvatel na budoucnost parcel. Největší část dotázaných si na místě přála nově vybudovaný park, další lidé se přikláněli například k výstavbě domova seniorů nebo parkoviště.

Vše je ale hudba poměrně vzdálené budoucnosti.

„Další využití pozemků je otázka peněz. V současné době na to nemáme ani vypracovanou koncepci. Teď musíme hlavně zajistit stěhování lidí, pro které máme přichystané náhradní ubytování. Pak se může pokračovat s demolicí," konstatoval starosta Potštátu Karel Galas.

Právě na náklady města půjdou jak demoliční práce dřívější továrny a sousedního dvoupatrového domu, tak i stěhování rodin do záložních bytů v Potštátě či v Kyžlířově. To, jaký obnos si všechny akce vyžádají, zatím ještě není přesně známo. Město ale předběžně počítá s vynaloženou částkou sedmi set tisíc korun.