V pátek 25. září převzaly Jaroslava Černá a Anna Pavelková z rukou prezidenta nadačního fondu Augustina Karla Andrle Sylora Řád Elišky Přemyslovny. Slavnostního ocenění ve Státních aktech Poslanecké sněmovny v Praze se zúčastnilo celkem devatenáct žen, které svou práci zaměřily do charitativní, sociální a kulturní oblasti. Zakladatel fondu chtěl tímto gestem prokázat úctu ženám, na které kamery a média obecně často zapomínají.

„Tyto ženy si ve své skromnosti ani neuvědomují, že jsou svým životem, prací, talentem a obětavostí příkladem pro druhé," pronesl v úvodním slově Andrle. Tvrdí, že dnešní doba zapomíná na to, co je v životě skutečně důležité. U toho vyzdvihl charakteristiky, jako je lidská sounáležitost, vstřícnost, láska, pochopení a obětavost.

„Dnes je záměrem Nadačního fondu Elišky Přemyslovny ocenit vaši statečnost, vůli rozdávat lásku, péči a předávat zkušenosti ostatním lidem. Říct vám, že si vážíme vaší práce a ceníme si schopností a vlastností, které nelze platit penězi," pronesl prezident fondu k publiku.

Nadační fond Elišky Přemyslovny odměnil za léta usilovné práce Annu Pavelkovou (na snímku druhá zprava) a Jaroslavu Černou (na snímku druhá zleva), ženy, jež zasvětily život společenskému dobrodiní.

Nadační fond Elišky Přemyslovny odměnil za léta usilovné práce Annu Pavelkovou (na snímku druhá zleva) a Jaroslavu Černou (na snímku druhá zprava) ženy, jež zasvětily život společenskému dobrodiní. Foto: archiv Jaroslavy Černé

Devatenáct žen, ke kterým se Řád letos dostal, se činí v různých oblastech charity, církve, kultury a sociální práce. Anna Pavelková svůj život zasvětila péči o lehce i těžce mentálně postižené. Už od šestnácti let působí v ústavu sociální péče pro mládež a dospělé Domov Větrný mlýn Skalička. Tehdy jí byly příkladem řádové sestry, dnes je ona příkladem nejen svým kolegyním. Ve svém volném čase pořádala pro své svěřence bez nároku na odměnu sportovní akce, výlety, diskotéky, oslavy tradic i kroužky ručních prací. V Domově Větrný mlýn pracuje stále, dnes už v důchodu.

Jaroslava Černá se naopak angažuje v kulturní oblasti. Spisovatelka, jež se aktivně podílela na bádání o české královně Elišce Přemyslovně, stojí za vznikem nadačního fondu a sedí v jeho vědecké radě. Její bibliografie obsahuje několik historických románů zabývajících se Přemyslovskou dynastií. Svou prací tak šíří odkaz celého rodu.

„Ocenění mě samozřejmě nesmírně potěšilo. Bylo úžasné stát tam mezi takovými ženami, celý obřad byl nepopsatelně dojemný. Největší čest pro mě však bylo, že všechny oceněné dostaly darem mou novou knihu o Elišce Přemyslovně," popsala událost Černá. Dodává, že mnoho laureátek se dojetím rozplakalo. 

Autorka: Veronika Hlavinková