Škola přijala do nové školky dvě pracovní síly. Vedoucí učitelku Martinu Pěchovou, s níž se o děti stará ještě i Jitka Passingerová.

„Mám pětiletou praxi, kterou jsme nabyla v mateřských školách a stejně tak má zkušenosti s dětmi i moje kolegyně,“ uvedla Pěchová.

Obě se starají o volný čas dětí ve věku tří až šesti let.

„Já tomu, aby byly děti různého věku spolu, dávám určitě přednost. Ti starší se učí pomáhat mladším a ti mladší se od těch svých starších kamarádů mohou mnoho naučit,“ podělila se o své již dříve nabyté zkušenosti Pěchová.

Angličtina, sport i informatika

Zatím si ještě děti i jejich učitelky zvykají na nové prostředí, ale do budoucna uvažuje mateřinka o výuce angličtiny, sportovně-pohybovém kroužku a výtvarných dílničkách. Pětileté a starší pak dostanou ještě navíc šanci podívat se pod pokličku informatiky.

„Škola, na které působíme, se právě na práci s počítači specializuje. Proto chceme využít počítačových učeben, které tady jsou a začít s dětmi nacvičovat mimo jiné i rozvoj jemné motoriky,“ prozradila něco z plánů do budoucna vedoucí učitelka.

První dny budou zřejmě pro všechny trochu náročné. Některé děti jsou v mateřince poprvé a tak mají v očích slzičky.

„Ty ale po pár dnech pominou a bude nám tu spolu dobře,“ věří Pěchová.

Kromě ZŠ Šromotovo otevřela nové oddělení mateřinky i ZŠ Struhlovsko. Na první jmenované škole tráví čas 20 malých dětí, na druhé ještě o pět více. V obou školkách mají k dispozici i zbrusu nové dětské hřiště.