„Někteří nám vhodili do pokladničky i padesátikorunu,“ uvedla Kateřina Šimčíková ze Střední zdravotnické školy, jež při organizaci akce pomáhala už vloni.

Třetina výtěžku Velikonoční sbírky jde každoročně na humanitární pomoc do zahraničí, druhá třetina slouží na podporu domácích projektů Adry a třetí část peněz slouží mimořádným událostem doma i ve světě, mezi něž patří zejména živelné pohromy.