Svoz nebezpečného odpadu začne v sobotu v osm ráno ve Slavíči a postupně poputuje přes Rybáře, Uhřínov, Středolesí, Drahotuše, Velkou a Lhotku až do Valšovic.

„Odbor správy majetku upozorňuje, že firma Ekoltes odebírá odpady od obyvatel přímo do sběrných vozidel. V případě, že občan bude odkládat odpad na sběrné místo před zahájením sběru nebo po jeho ukončení, bude mu uložena pokuta až do výše padesáti tisíc korun, kvůli založení černé skládky. Tímto opatřením chceme zabránit znečišťování veřejného prostranství,“ vysvětlil mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Lidé se budou moci zbavit například elektrospotřebičů, suchých baterií, ředidel, pesticidů či pneumatik. Přesný harmonogram svozu je k dispozici na webových stránkách města.

Biologický odpad ze zahrádek

Ani v listopadu pak nebudou občané ochuzeni o svoz biologického odpadu ze zahrádkářských kolonií. První část zahrádkářských kolonií se dočká již v sobotu 10. listopadu. Tento termín se týká například kolonií v lokalitách Skalní, pod Křivým, Pod Hůrkou či u Kostelíčka.

Z druhé várky zahrádek se bude svážet v sobotu 24. listopadu. Město Hranice i společnost Ekoltes upozorňuje občany, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady. Na ukládání pouze uvedených druhů odpadů bude jako obvykle dohlížet pracovník Ekoltesu. Časový harmonogram najdou občané na stránkách společnosti.