„V měsíci srpnu bude tento moderní sběrný dvůr otevřen pro občany Hranic. V tomto prostředí budou moci občané separovat odpady většiny kategorií. Velkou výhodou je kruhové uspořádání, větší přehlednost, a zvláště pak vyšší pozice, ze které se budou odpady vhazovat do jednotlivých kontejnerů.“ uvedl ředitel firmy Ekoltes Jakub Horák.

Nové Ekocentrum vzniklo na místě původního sběrného dvora, avšak z dřívější podoby dvora nezbylo nic.

Nové uspořádání a širší komunikace na celkově větším prostoru umožní vyšší fluktuaci občanů, a tedy i rychlejší a pohodlnější zbavení se odpadu.

Vizualizace možné podoby nábřeží Kropáčova v Hranicích
Co čekat od stavby protipovodňových opatření v Hranicích?

Občany přivítá ochotná dvoučlenná obsluha, u které bude nutné, stejně jako dříve, nahlásit původce odpadu. Pracovníky obsluhy naleznete uprostřed dvora v zelené buňce.

Zajímavostí dvora je moderní skleník, který je umístěn u vjezdu vlevo. Tento skleník je plně automatický a pomůže údržbě městské zeleně efektivněji udržovat květnatou výzdobu města Hranice.

Dále je na dvoře umístěno 14 kontejnerových stání, 4 otevřená stání na sypké materiály, 4 krytá stání pro nebezpečný odpad a dřevo a 9 garáží.

Do budoucna plánuje společnost Ekoltes a.s. uvést do provozu RE-USE centrum.