„Představenstvo společnosti Ekoltes se rozhodlo ukončit pracovní poměr s ředitelem Václavem Mikšíkem. Ten odvedl velký kus práce v období, kdy bylo potřeba napravit nedostatky minulého vedení a společnost stabilizovat. Výsledky jeho práce byly zaznamenány nejen vedením města, ale i mnoha občany," vyzdvihl působení Václava Mikšíka předseda představenstva Ekoltesu František Smolka.

„I přesto se představenstvo rozhodlo, že vzhledem ke stávající situaci a budoucím úkolům, které jsou od společnosti Ekoltes očekávány, provede změnu na postu ředitele," pokračoval předseda.

PSALI JSME: Ekoltes nečekaně odvolal ředitele Mikšíka

Bez konzultace s městem

Členové představenstva již jmenovali nového vedoucího pracovníka společnosti.

„Novým ředitelem se stal Ota Čermák, který v Ekoltesu pracoval od listopadu minulého roku na pozici vedoucího provozu 1," doplnil František Smolka.

K dosazení ředitele došlo i přesto, že tento krok neprošel konzultací s vedením města Hranice, které je stoprocentním vlastníkem Ekoltesu.

„Pravomoc na takovéto rozhodnutí pan Smolka má, avšak ve vztahu k veřejnému mínění bych takový krok nepovažoval za příliš šťastný. Přece jen se jedná o pro občany velice významnou pozici, u které by se mělo dbát na transparentní postupy. Je však velice důležité zda se jedná o regulérního nového ředitele, nebo pouze o člověka, s jehož pomocí se překlene období, než bude výběrovým řízením zvolen nástupce pana Mikšíka. Pokud se jedná o druhou možnost, pak je samozřejmě vše v nejlepším pořádku," uvedl v pátek před polednem starosta Jiří Kudláček.

Druhý v konkurzu

Už v poledne se nám od starosty podařilo získat aktualizované informace.

„S panem Smolkou jsme již záležitost konzultovali a bylo mi potvrzeno, že Oto Čermák byl skutečně jmenován ředitelem. Předseda představenstva mi však sdělil, že již připravuje podklady pro jednání dozorčí rady a valné hromady, kde bude tento akt buďto potvrzen, nebo se rozhodne o vypsání výběrového řízení," prozradil Jiří Kudláček.

„Oto Čermák se zúčastnil výběrového řízení v minulém roce, ve kterém se umístil na druhém místě právě za odvolaným Václavem Mikšíkem. Splnil všechny požadavky výběrového řízení, takže se v tomto směru jedná o logickou a transparentní volbu," uzavřel starosta Hranic.

David Král