Vedení města o tom bylo informováno na konci minulého týdne.

Hlavním důvodem odvolání měla být nedostatečná způsobilost pro budoucí strategické vedení společnosti.

Radnice je připravena rozhodnutí představenstva respektovat. V nejbližší době tak bude na tuto pozici vyhlášeno výběrové řízení.

Václav Mikšík přitom funkci ředitele vykonával pouze několik měsíců, od podzimu minulého roku.

V říjnu v rozhovoru pro Deník hovořil o cílech, kterých by rád dosáhl. Ambiciózní plány však již nenaplní.

"Vhodné, aby tuto funkci vykonával někdo jiný"

Starosta města Jiří Kudláček ocenil odvedenou práci dosavadního ředitele především v oblasti provozu a údržby města.

„My jakožto město hodnotíme působení Václava Mikšíka jako přínosné. Podle mého názoru se jedná o tvrdě pracujícího člověka, který se své povinnosti snažil plnit maximálním možným způsobem," objasňuje Jiří Kudláček.

„Předseda představenstva společnosti František Smolka doporučil, aby byl Václav Mikšík ze své funkce odvolán. Podle jeho názoru je pro naplnění manažerských úkolů, které nyní před vedením Ekoltesu leží vhodné, aby tuto funkci vykonával někdo jiný. Jelikož ředitel podléhá přímo právě předsedovi představenstva, musíme toto doporučení po dlouhé diskuzi respektovat. Pan Smolka zodpovídá za naplňování vytčených cílů, tím pádem by měl mít možnost sestavovat tým lidí, který se je bude snažit naplňovat," řekl dále starosta.

Václav Mikšík podmínky odvolání přijal, a odchází tak formou dohody.

„Uvidíme, jestli tento manažerský krok v budoucnu skutečně vygeneruje stanovené cíle. Jisté je, že dojde k určité destabilizaci vztahů, protože pan Mikšík dovedl dobře jednat s lidmi, setkal se se všemi starosty okolních obcí, zkrátka ukazoval aktivní přístup. I občané, alespoň podle ohlasů, které se ke mně dostaly, projevovali spokojenost se současným fungováním společnosti," uvedl dále starosta.

Vyjádření Ekoltesu se nám během čtvrtka nepodařilo získat.

David Král