Současné zákony však neumožňují takto získanou energii používat přímo, ale nemocnice ji musí jako výrobce elektrické energie prodat. Úspora se tedy projeví zprostředkovaně.

“Solární elektrárna“ na nemocnici je v provozu od října.

“Příjem, který takto získáme, můžeme využít na rozvoj nemocnice i zajištění jejího provozu,” vysvětluje ředitel nemocnice Eduard Sohlich. “Kdybychom vyrobenou energii mohli zapojit přímo, pokryla by nám třetinu naší spotřeby,” dodává.

Technologie, použitá na hranické nemocnici, umí vyrábět energii i z denního světla, není pro ni nutné, aby naplno svítilo slunce.

“Při splácení investice nezatížíme provoz nemocnice,” říká Eduard Sohlich.

“To, co jsme do pořízení technologie vložili, to se nám postupně vrací příjmem z prodané energie. Podle stanovených podmínek je návratnost 8 – 10 let, životnost panelů je 20 let, což nám umožní použít získané finanční prostředky ke zkvalitnění provozu nemocnice.

Solární panely přinesly nemocnici i vedlejší výhody. Celá jižní fasáda hlavní budovy byla opravena a panely zároveň stíní okna pacientských pokojů v úhlu 35 stupňů. To znamená lepší komfort na pokojích pacientů v době nejsilnějšího slunečního svitu v létě.

“Každá koruna, kterou ušetříme na provozu nemocnice, znamená uvolnění finančních prostředků pro zdravotnický provoz,” dodává Eduard Sohlich.

Magdalena Gladišová