Na základě projektu v podtatranských Žakovcích na Slovensku by vedoucí této organizace Bohuslav Rybníček v budoucnosti rád zrealizoval ubytování v objektu, na jehož provozu by se do značné míry podíleli samotní obyvatelé.

„Objíždíme azylové domy v Česku i na Slovensku a v mnohých ohledech čerpáme inspiraci. Ne všechny projekty vyjdou bez chyby, ale ten ve slovenských Žakovcích funguje velice dobře. Naše představa vychází z nedostatků současného sociálního systému," řekl Bohuslav Rybníček.

Cílem zamýšleného projektu je prakticky trvalé ubytování sociálně slabším lidem s jejich aktivním zapojením do pracovní činnosti. Lišil by se tak například od zařízení ve Slavíči, které je určeno k dočasnému bydlení.

Projekt slovenského faráře Mariana Kuffy ze Žakovic staví na poskytnutém ubytování pro širokou komunitu lidí, kteří měli v mnoha případech problémy se zákonem. Ti se následně podíleli na opravě polorozbořené fary a ruku k dílu přiložili i později tam, kde to bylo zapotřebí. Tím se například po návratu z vězení do značné míry ve společnosti seberealizovali.

Momentální vizí Bohuslava Rybníčka tak je podobný nápad uskutečnit i v oblasti Hranicka.

„Museli bychom ale najít objekt, který by stál nejlépe někde na okraji vesnice. Ubytování by pak bylo určeno lidem napříč věkovým spektrem. Vše by se mohlo realizovat v horizontu zhruba příštích pěti let. Naší současnou prioritou je samozřejmě dostavení azylového domu v Drahotuších," uzavřel Bohuslav Rybníček.