Důvodem je ukončení působení distributorky, která tyto klíče handicapovaným osobám vydávala v rámci projektu s názvem S Euroklíčem do zaměstnání v Olomouckém kraji.

V Hranicích však zůstávají další dvě distribuční místa, kde jsou klíče k dostání.

Budou je i nadále poskytovat zaměstnanci kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Hranicích a pracovníci odboru školství a sociálních věcí. Obě organizace sídlí ve stejné budově na Purgešově ulici.

„Euroklíče vydáváme už od roku 2012, ale v současnosti je bohužel městský úřad nemá k dispozici. Podle informace Národní rady osob se zdravotním postižením by měly být dodány ke konci měsíce září. Úřad práce má momentálně limitovaný počet Euroklíčů," sdělila vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce v Hranicích Marcela Vlasáková.

Euroklíč umožňuje vstup na bezbariérová sociální zařízení ve veřejných budovách, jakými jsou například obchodní centra, úřady, kulturní subjekty nebo restaurace.

Klíč se dá použít v celé Evropě a postupně nachází své uplatnění také v Hranicích.

Takzvaným eurozámkem jsou vybaveny sociálky v městském parku Sady Čs. legií, v přízemí hranického zámku, v budově městského úřadu na Purgešově ulici i na Staré radnici.