„Podobnou dřevěnou monstranci s takovým stářím v celé republice nemáme a srovnání nenacházím ani v celé Evropě, něco takového se prostě jinde nedochovalo. Mojí prací bylo restaurování originálu, který je dochovaný a nyní vlastněný Vlastivědným muzeem v Olomouci. Teprve po restaurování tohoto originálu bylo možné zhotovit kopii pro obec Špičky," řekl restaurátor Radomír Surma z Olomouce, který na projektu pracoval přibližně čtvrt roku.

Činnost rozdělil do několika fází.

„Restaurování bylo poměrně náročné. Pracoval jsem totiž s exponátem, který je zhruba šest set let starý. Originál monstrance pochází pravděpodobně z počátku, maximálně z konce 15. století. Mladší, ale ani starší určitě není. Z tohoto hlediska se jedná o nejstarší dochovanou monstranci v České republice," vysvětlil restaurátor uměleckých děl s tím, že na originálu monstrance, který zůstává v olomouckém muzeu, se zub času výrazně projevil.

Poškozený byl podstavec i žerď, za kterou se monstrance drží, prach a jiné nečistoty poznamenaly i celkový povrch originálu. Projekt vyšel řádově na desetitisíce korun.

„Jsem velice rád, že se tak vzácnou historickou památku podařilo dochovat a restaurovat. Je to evropský a možná i světový unikát. Mnohé vesnice často kvůli svým propagacím hledají různé atrakce, ale návrat monstrance do Špiček nás může zviditelnit mnohem efektivněji," řekl starosta obce Vladimír Zamazal.

Obec s pracovníky Vlastivědného muzea v Olomouci navíc dohodla, že v lednu 2015 proběhne tisková konference, při které bude prezentovaný i restaurovaný originál historické monstrance.

S náboženskou tématikou souvisí i další opravy, k nimž zastupitelé ve Špičkách přistoupili. V minulém roce se opravila Boží muka u cesty na Hluzov, letos v říjnu se zase upravil centrální kříž na místním hřbitově, který je společně s opraveným kostelem dominantou Špiček.

Monstrance bude před Vánocemi umístěna do kostela svatého Šimona a Judy. Vlastivědné muzeum v Olomouci navíc zřejmě pořídí i fotografii originálu, kterou lidé budou moci porovnat se zhotovenou replikou.

Špičky patří mezi nejstarší vesnice v regionu. Autorský kolektiv pro obec už nyní zpracovává publikaci, jež by měla vyjít v průběhu příštího roku. Ponese název Špičky – historie a současnost.