“Chtěli jsme, aby to byly produkty typické pro region, proto jsme prodejce na jarmark pečlivě vybírali a sami oslovovali,” říká předsedkyně Klubu rodičů a přátel školy (KRPŠ) Martina Hluchá.

Kromě sýrů, masa, pečiva, medu a květin či sadby zeleniny se na jarmarku představí i ukázky některých řemesel. Protože se už budou blížit Velikonoce, objeví se zde kraslice, ale také Vizovické pečivo, patchwork, ručně tkané valašské koberce nebo dřevěné hračky. Zajímavostí pro děti bude představení malého celodřevěného kolotoče na kliku z dílny Romana Prokeše. Autorka ručně tkaných koberců si přiveze stav a bude tvorbu na místě předvádět.

Pořadatelé si původně mysleli, že pozvou výrobce pouze z Hranicka. Tady jich ale není mnoho, někteří se navíc úcastnit nechtějí. Proto byl okruh oslovovaných rozšířen o nejbližší oblasti Valašska a Hané.

Nejlepší je zblízka

Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Drahotuše chce rozvíjet občanský život v Drahotuších, které jsou netypickým sídlem – nejsou klasickou vesnicí, mají některé atributy města, což má určitý vliv i na děti a jejich vnímání okolí. Proto se na jarmarku spolupodílí škola, která nabídla i prostory. Ředitelka školy Dagmar Pospíšilová konstatuje: “Dnešní děti, a to bohužel nejen ve městech, ale už i na vesnicích, přestávají mít znalosti o tom, odkud se berou jednotlivé potraviny, co se pěstuje v jejich okolí, co za jídla a výrobky jsou typické pro místo, kde žijí. Mají pocit, že vše se dá koupit v supermarketu a už neznají souvislosti. Náš projekt “Nejlepší je z blízka” chce podpořit a zachovat právě tyto mizející znalosti.”

Pokud bude mít první ročník úspech, chtějí pořadatelé jarmark zopakovat na podzim.

Magdalena Gladišová

Hranický deník|Propagujte i svojí stránku