O vysoké pokutě rozhodla Česká inspekce životního prostředí. Společnost se proti rozhodnutí odvolala a chce se soudit. „Společnost v období od října 2005 do února 2007 nezákonně navážela zeminu a tím došlo k rozšíření cest na úkor lesních porostů na několika pozemcích v katastrálních územích Milotice nad Bečvou a Zámrsky.

Navíc prováděla těžbu štěrkopísku, čímž došlo ke změně charakteru původních biotopů ve významné krajinné lokalitě,“ uvedl pracovník oddělení ochrany přírody České inspekce životního prostředí v Olomouci Bohuslav Víša.

Podle něj byla po zásahu společnosti část dříve zemědělsky využívané půdy změněna na vodní plochu a zbylá část byla poškozena pojezdy techniky při převozu vytěženého štěrkopísku a zeminy.

Podle odborníků byly činností společnosti zničeny nebo poškozeny biotopy rostlinných a živočišných druhů, které se v daném území vyskytovaly před zásahem. „Z hlediska způsobené újmy je pak významné poškození a zničení části biotopu brouka lesáka rumělkového,“ upřesnil Víša.

Česká inspekce životního prostředí při hodnocení závažnosti případu vzala v úvahu skutečnost, že společnost svým jednáním způsobila erozi půdy, poškození půdního povrchu a porostů na něm rostoucích. „K protiprávní činnosti společnosti došlo na velkém území evropsky významné lokality, a to na rozloze 45 500 metrů čtverečních,“ vyčíslil Víša.

Podle odborníků teď v zasaženém území hrozí šíření nepůvodních druhů rostlin, především netýkavky žláznaté a křídlatky, což může mít za následek degradaci celého zájmového území.

Společnost Revita Bečva se proti pokutě odvolala k ministerstvu životního prostředí, které však správný postup olomoucké inspekce životního prostředí potvrdilo. „Naše právnička nám nedoporučuje se k celé věci vyjadřovat. Mohu jen říct, že se budeme bránit a chystáme žalobu na Českou inspekci životního prostředí,“ řekl k tomu Jaromír Kohout ze společnosti Revita Bečva.