Exkurze byla k příležitosti Dne země určena žákům prvních až pátých tříd ZŠ Hranická. Od rána se mezi stromy seznamovali s aktivitami, které jsou pro lesníky samozřejmostí.

„Jdeme až do takových odborností, jako je měření výšky a průměru stromu nebo měření oplocenky, což je ohraničený kousek lesa, ve kterém jsou vysazeny nové stromky,“ řekla Jaroslava Ryšková ze Střední lesnické školy v Hranicích.

„Chodili jsme po lese a poznávali stromy, dívali jsme se, jak mravenci okusují pařezy a tak podobně. Všechno jsme se to už sice učili ve škole, ale dneska jsem to tady poprvé viděla na vlastní oči,“ svěřila se žákyně 4. A Saša Šáriková.

Děti cestou po lese vyplňovaly kartičky, aby pak mohly svým kantorům ukázat, co se při exkurzi naučily. „Říká se tomu prožitková pedagogika, kdy si děti osahají a očichají to, co zatím viděly jen v učebnicích,“ vysvětlila na závěr smysl akce Ryšková.

Hraničtí školáci sázeli stromky

Zasadit si svůj vlastní strom dostali možnost na Den země čtvrťáci z Hranic. Svou pomocnou ruku jim k tomu půjčili studenti Střední lesnické školy.

Sazeničky stromů se děti ze ZŠ 1. máje v Hranicích pokoušely vypěstovat úplně samy. Z deseti semínek se jim však ujaly jen dvě – habr a borovice. „I neúspěch je poučný. Alespoň děti vidí, jakou dá práci vysadit les,“ komentovala to jejich třídní učitelka Irena Kolářová.

Lesnická škola však nenechala děti na holičkách a poskytla jim k zasazení své vlastní stromky. Společně se středoškolskými studenty druhého ročníku sadily ve čtvrtek ve strmém svahu valšovického školním polesí duby.

„Je to poměrně náročná práce a žáci tady názorně vidí, že nestačí jen stromek zasadit, ale také mu nachystat půdu tak, aby se ujal a nevyplavila ho třeba voda,“ vysvětlil učitel SLŠ Luděk Gracl, který školáky po lese prováděl.

Mimo výsadby stromů jim ukazoval i místa, která mají v oblibě divočáci nebo hnízdící kachny, vyprávěl jim, jaký druh stromu se hodí k výrobě nábytku a z čeho se vyřezávají klapky do klavíru.

„Už od září se ve vyučování věnujeme poznávání stromů a dřevin i zákonitostí lesa. Dnešní den je něco jako vyvrcholením probírané látky,“ řekla Kolářová.

Během čtvrtku vysadili studenti SLŠ ve svahu školního polesí kolem tisíce dubových sazenic