Třeťáci se rozdělili do skupinek a pojmenovali je podle pohádkových postav. S rýmovaným pokřikem a nadšením se tak mezi sebou navzájem představily Zlatovlásky, Štěstíčka, Králové, Lišky Ryšky a další.

„Každá skupinka chodí po třídách a chodbách, plní tam různé úkoly a odpovídá na soutěžní otázky,“ popsala průběh pozdního odpoledne a podvečera Tereza Holcová ze 3.A.

„Máme například za úkol uplést cop a pomoci třem přadlenám,“ uvedla jeden příklad za všechny její spolužačka Karolína Fusková, která už ve škole absolvovala noc s Andersenem vloni. „Strašně nás to bavilo a strašně jsme se těšili na tento rok,“ netajila se svým nadšením.

Přesto, že byl letošní ročník akce vzpomínkou na Františka Hrubína, na Struhlovsku věnovali Noc s Andersenem památce mistra pohádkáře Karla Jaromíra Erbena.

I proto se mezi jinými úkoly objevil také účes pro Zlatovlásku nebo stezka odvahy pro mrtvou a živou vodu.

„Po splnění všech úkolů nás čeká královská večeře,“ prozradila ještě Terezka. Maminky upekly dětem koláče a buchty, někteří si pochutnávali na pizze a jiných dobrotách.

Hranická škola se mezinárodní akce zúčastnila spolu s dalšími 832 školami z tuzemska i zahraničí.

„Máme tady k dispozici interaktivní tabuli, přes kterou si budeme s ostatními účastníky sdělovat své zážitky a vyměňovat zkušenosti, kdo jak tento projekt pojal,“ uvedla třídní učitelka 3.A Dana Haluzíková. Kromě českých žáků si už vloni s hranickými dětmi na dálku povídali i školáci ze Slovenska, Slovinska a Polska.

V závěru večera se děti uložily přímo ve svých třídách do spacáků a poslechly si pohádku na dobrou noc. Ve 3.A to byl Rozum a štěstí.