Je v tom až něco mystického. Pokaždé, když má na Helfštýn dorazit velkolepý průvod Petra Voka s jeho chotí Kateřinou z Ludanic, začnou oblohu zlověstně křižovat blesky a spustí se liják.

Loni se kvůli průtrži mračen tradiční hradní bál na Helfštýně vůbec nekonal, předloni jej zase hned po ohňostroji spláchl déšť. Stejné to bylo i letos – když se zvedl prudký vítr, řada návštěvníků brány hradu opustila. Až do konce zůstala jen stovka odvážlivců.

Návštěva Petra Voka a jeho manželky Kateřiny z Ludanic má přitom pro hrad zásadní význam. Sňatek mladičké Kateřiny s významným šlechticem Petrem Vokem z Rožmberka je totiž jako vystřižený z románu.

„Byl mezi nimi obrovský věkový rozdíl, on měl čtyřicet let a ona pouze čtrnáct, když vstoupili do manželství,“ přiblížil správce hradu Helfštýna Jan Lauro.

Kateřina z Ludanic byla dědičkou helfštýnského panství, a protože byla sirotek, spravoval její majetek Zachariáš z Hradce. Díky jeho správě se ale Kateřinino jmění neustále ztenčovalo a k větší prosperitě jí pomohl právě sňatek s Petrem Vokem z Rožmberka.

Kuriozitou je, že se Kateřina stala oficiálně plnoletou už v osmi letech.

Historické prameny uvádějí, že sňatek obou manželů byl bezdětný. Kateřina trpěla duševní chorobou a její muž jí byl sice nevěrný, ale staral se o ni až do její smrti v roce 1601.

Hradní bál na Helfštýně ale každoročně připomíná jinou – o něco veselejší kapitolu jejich společného života. Příjezd na „letní sídlo“ a velkolepou hostinu u příležitosti jejich sňatku.

V sobotu večer se proto po nádvoří procházeli netrpěliví šlechticové a šlechtičny v historických kostýmech, hrála hudba a nakonec propuklo bujaré veselí.

„Přijměte korbele dobrého a spláchněte dlouhou cestu až z Olomouce, kterou jste vážil na náš hrad,“ tato slova vítala na hradě Petra Voka z Rožmberka a jeho choť Kateřinu z Ludanic. V doprovodné družině byl i jeho bratr Vilém z Rožmberka s manželkou a další panovníci.

„Helfštýn byl pro Petra a Kateřinu něco jako letní sídlo, na které s oblibou jezdili. Proto si také jejich návštěvu vždy v létě připomínáme,“ vysvětlil kastelán Lauro. Ten se sám účastnil průvodu v kostýmu šlechtice.

Petra Voka prý na Helfštýně připomíná věž na kovářském nádvoří, z níž mu pravidelně třikrát denně vyhrávali trubači. V jeho bývalé konírně je zase restaurace. „Zatímco v minulosti se zde napájeli koně, teď jsou to pro změnu naši návštěvníci,“ poznamenal s úsměvem.

Role Petra Voka se tentokrát zhostil Michal Koutný, jenž na hradě pracuje jako průvodce.

„Byl to skvělý a vytříbený muž a nezletilé Kateřiny se v podstatě ujal,“ zhodnotil. Významnou šlechtičnu si zahrála jeho kamarádka.

Ještě před příjezdem panstva patřil hrad vystoupení skupiny Propaganja a orientálním tancům. Po skončení historické části a slavnostním ohňostroji následoval koncert folk rockového bandu Happy to meet. Kvůli dešti ale zůstala na nádvoří až do konce jen stovka nadšenců.