Podle slov mluvčího hranické radnice podléhá hráz pravidelnému technicko – bezpečnostnímu dohledu a akutní bezepečí protržení zde nehrozí.

„Zemědělská vodohospodářská správa (ZVS) Přerov vše nedávno kontrolovala a zjistila drobný průsak u bezpečnostního přepadu. Po připravované opravě se sníží hladina a poškozené místo se opraví,“ uvedl Petr Bakovský. Přesný termín, kdy k nezbytné rekonstrukci dojde, však znám není.

„Město je o stavu hráze informováno. ZVS již zažádalo svůj nadřízený orgán Oblast povodí Moravy a Dyje Brno o prvotní zásah,“ uzavřel Bakovský. (jr)

Hráz rybníka v Drahotuších