„Celou akci pořádáme, aby se lidé dozvěděli vše o úpravách a čištění vody,“ uvedl Vladimír Lux z hranické čističky odpadních vod . Od začátku v osm hodin ráno zaznamenali na čističce v Hranicích velký zájem. Za přibližně tři hodiny prováděl pan Lux už pátou skupinu. Děti i dospělí se zde mohli dozvědět, že voda není jen ta, kterou pijí doma z kohoutku, ale že musí i někam odtéct jako voda odpadní.

„K nám jsou přivedeny odpadní vody z celých Hranic a okolí. Dá se říct, že sem stéká voda přibližně od devatenácti tisíc obyvatel,“ dodal Vladimír Lux. Proces, kterým voda po přitečení prochází je poměrně složitý. Nejprve dojde na mechanické předčištění a poté na biologické čištění.

„Voda pokračuje do odsazovacích nádrží, odkud již odtéká vyčištěná voda. Odsazený kal se přečerpává do anaerobního reaktoru,“ informoval Vladimír Lux.

Z dosazovacích nádrží už voda odtéká do bubnových filtrů a odsud už čistá voda proudí rovnou do Bečvy.Veškerý provoz v hranické čističce je plně automatizován.

Kromě pátku budou další prohlídky probíhat i v sobotu. Den otevřených dveří ale není jedinou možnost jak během roku čističku navštívit.

„Kromě dne otevřených dveří pořádáme exkurze i přes rok, ale zejména pro školy a školky. Využívají toho do vyučování, když se učí ekologii,“ poznamenal pracovník čističky odpadních vod v Hranicích Vladimír Lux. (zem)