Slovo dostaly mažoretky, hráči na různé hudební nástroje, tanečníci v krojích, sportovci v dresech, břišní tanečnice a další.

„Výrobky rukodělných a výtvarných kroužků bylo možno vidět na doprovodné výstavě spolu se zajímavými fotografiemi z akcí, soutěží a táborů, které Domeček organizuje,“ řekla Jana Malátková, zástupkyně ředitelky DDM.