„Když jsme odstranili beton, ukázalo se, že je zde studna z kamenného zdiva. Měřili jsme ji a zjistili, že má hloubku dvanáct metrů. Ve spodní části bylo asi půl metru vody,“ popsal objev jeden z pracovníků Ludvík Špunar.

Studnu dělníci opět zakryli, nyní pracují na úpravách v jejím okolí. Návštěvníkům ale tato zajímavost nezůstane skrytá napořád.

„Bude se dozdívat z kamene nad úroveň terénu a opatříme ji kovanou mříží,“ líčí plány Zuzana Dlesková, vedoucí odboru regionálního rozvoje v Lipníku.
Podle odborníků existují písemné zmínky o dvou studnách v okolí zámku.

„V roce 1816 byla postavena studna s okovem na nádvoří, v roce 1857 pak další na zahradě. V tomto případě se zřejmě jedná o tu starší,“ říká přerovský muzeolog Jan Mikulík.

Studna má tvar trychtýře

Není vyloučeno, že studna sahá až do stejné hloubky jako řečiště Bečvy. Navíc je možné, že byla částečně zasypaná a její původní hloubka sahala ještě níže.

„Je to krásná práce, bylo by škoda studnu zakrýt. Kameny jsou vyrovnané tak, že tvoří trychtýř, směrem dolů se studna mírně zužuje,“ popsal Špunar.

„Horní obvod studny bude mít něco přes metr, možná až metr a půl.“

80 tisíc a lidé budou mít novou atrakci

O tom, že se studna nachází právě v tomto místě, neměl nikdo ani tušení.

„Měli jsme z toho objevu obrovskou radost a ani na chvíli jsme neváhali, že studnu odhalíme a ,přiznáme´.

Zámecký areál je pro nás něco jako rodinné stříbro, vážíme si ho a v rámci velkých investic, které tu děláme, je nějakých 80 tisíc za studnu poměrně malá částka,“ řekl starosta Miloslav Přikryl.

Kovaných prvků na studni se ujme umělecký kovář Jiří Jurda z Kozlovic, dozdívání studny začne v průběhu května.