„Ocenění jsem dostal i minulý rok. Jsem za něj samozřejmě rád, ale celou akci vnímám spíš jako formalitu,“ přiznal jeden z vyznamenaných studentů Marek Černocký.

Akce zaměřená na podporu strojírenských oborů, zvýšení zájmu o studium a zlepšení studijních výsledků žáků se konala již potřetí.

„Ocenění by žáky mělo motivovat ještě k většímu zlepšení školních výsledků a k další práci. Při vyhodnocování vycházíme z několika kritérií, mezi které patří odborný výcvik, celkový průměr známek, chování a množství absence v hodinách,“ vysvětlil vedoucí učitel odborného výcviku Libor Hynčica.

Žáky úspěšné v teoretické i praktické výuce škola vždy vybírá ze studentů prvního až třetího ročníku maturitních, ale i učebních oborů. Kromě knihy, kterou všem oceněným předala hranická starostka, žáci obdrželi i hodnotné věcné ceny věnované hranickými firmami.

„Z vyhlašování nejlepších žáků střední průmyslové školy se už stala tradice. Chválím, že si škola dokáže najít čas a prostor na poděkování studentům za jejich roční práci a píli. Podobný úspěch je signálem toho, že žáci se svému oboru budou jednou naplno věnovat a že je bude dobře živit,“ uvedla starostka Hranic Radka Ondriášová.

Iveta Podešvová