Největší nespokojenost je s touto situací samozřejmě mezi řidiči.

„To je úplně neuvěřitelné, kdo mohl něco takového vymyslet. Celou ulici člověk jen popojíždí. Buď jsou zde ty prahy a nebo přechody. Pokud mohu raději to objíždím okolo kasáren,“ poznamenal k problému jeden z hranických řidičů pan Vojtěch, který si nepřál zveřejnit své celé jméno.

S návrhem na zrušení retardérů přišel zastupitel za Věci veřejné Karel Hübl.

„Moje iniciativa vzešla z neustálých stížností lidí. Hlavní problém vidím v tom, že auta musejí neustále zastavovat. Tím se nejen brzdí doprava, ale zvyšují i emise. A navíc tady nemohou ani projíždět sanitky,“ vyjádřil se ke svému návrhu Karel Hübl.

„Retardéry se opravdu rušit nebudou. Šlo pouze o snahu jednoho ze zastupitelů, který přednesl návrh z důvodu zvýšené koncentrace škodlivých plynů v ovzduší. Tento svůj návrh ale neměl podložen žádnou odbornou studií a proto jej zastupitelstvo zamítlo,“ vyjádřil se k tématu vedoucí Odboru dopravy Zdeněk Kolomazník.

Museli by vracet dotace

Na opravu a rekonstrukci dostalo město dotace od Evropské unie a to je také jeden z důvodů proč nechce zmíněné retardéry rušit.

„Ano je to tak. V případě, že by došlo k úplnému zrušení zpomalovacích prahů, muselo by město vracet dotace a navíc ještě zaplatit pokutu,“ vysvětlil k problému Zdeněk Kolomazník.

Přesto alespoň malou naději řidičům a místním obyvatelům vedoucí Odboru dopravy nechal.

„Bude probíhat odborné posouzení těchto retardérů, ale i kdyby došlo k nějakým úpravám, tak nejdříve v jarních měsících. Jako takové nejlepší řešení se jeví prodloužení nájezdu na prahy. To by bylo technicky proveditelné a navíc s malým nárokem na rozpočet,“ řekl Kolomazník.

Jediné co opravdu může hranické obyvatele těšit je, že už se další retardéry a ostrůvky ve městě nechystají.

„Ostrůvků a jiných bezpečnostních prvků již je dost, ale je to odraz řidičské kultury českých lidí. Pokud bychom všichni respektovali předpisy, nemuseli bychom si komplikovat život těmito opatřeními,“ prozradila čtenářům v našem on-line rozhovoru starostka města Radka Ondriášová.