„Posudkem odborné firmy bylo zjištěno, že stromy mají suché kmeny a jsou pro okolí nebezpečné,“ sdělil Josef Kurovec z Ekoltesu. Javory měly narušeny i kořeny, spodní měl v dutině kmene aktivní hnilobu. Původně měly být pokáceny všechny tři stromy, nakonec se ale rozhodlo, že nebezpečné jsou pouze dva nejblíže ke schodům.

„Při kácení se navíc zjistilo, že proschlé jsou i větve a bylo nebezpečí, že by padaly na procházející chodce,“ doplnil Josef Kurovec. Kácení se provedlo stromolezeckým způsobem, kdy se odřezávají postupně větve od koruny a na závěr se uřeže celý holý kmen.

Oblast okolo schodů nezůstane prázdná, ale namísto vzrostlých javorů budou vysazeny nové dřeviny nižšího vzrůstu s hustším kořenovým systémem. Celá akce skončí během středy a kompletní úklid okolí bude dokončen do víkendu. (zem)