„Jedná se opravdu o tradiční akci, kterou zde na zámku v Hustopečích pořádáme již několik let,“ řekl na úvod Marek Janošek, vedoucí kulturního a sportovního odboru při zastupitelstvu městyse. V posledních letech pojali hustopečtí jarmark zejména jako velikonoční dílny, kde mají všichni příchozí možnost vidět řemesla spojená s Velikonocemi.

„Jedná se o ukázky různých řemesel jako je malování vajíček, kraslic, pletení tatarů, ukázka domácích zvířat,“ dodal Marek Janošek. K vidění zde byla kůzlátka, zajíčci nebo malá kuřátka. Z podobných zážitků bývají nejvíce u vytržení zejména děti a ani na hustopečském jarmarku tomu nebylo jinak.

„Moc se mi zvířátka líbí. Dokonce jsem si jedno kuřátko vzala do ruky a pohladila. Teď se ještě těším na malování vajíček,“ sdělila s nadšením malá Terezka. Kromě sledování zvířat si dospělí i děti mohli vyzkoušet i nejrůznější činnosti, které mají co do činění právě s velikonočními svátky. Nebylo výjimkou, že u stolice pro malování kraslic a vajíček bylo jednu chvíli hodně plno.

Nedělní den na zámku zpestřil i hudební doprovod.

„Kromě všech ostatních akcí zde mimo jiné je i veřejná zkouška naší dechovky,“ připomněl vedoucí kulturního a sportovního odboru při zastupitelstvu městyse Hustopeče nad Bečvou Marek Janošek. Zámek byl celé dopoledne plný lidí, kteří se přesouvali mezi jednotlivými stánky i výběhy zvířat.

„Myslím si, že jde o báječné dopoledne. Podobné akce mám moc ráda,“ řekla Marie Koláčková, která se na zámek přesunula po ranní mši z vedlejšího kostela. (zem)

Hranický deník|Propagujte i svojí stránku