V pátek 12. listopadu na děti ze 2. třídy v drahotušské knihovně čekala divadelní dílnička.

Nejprve si samy namalovaly kulisy, potom hledaly v regálech podle abecedy netradiční knihy, které skrývaly loutky. S nimi za pomoci divadelníka Romana Prokeše sehrály pohádku. Rozdělily si role, byly herci, kulisáky, zvukaři. Byly zároveň diváky a zároveň účinkujícími.

“Není to jen návštěva knihovny, ale dovednosti a zkušenosti tady získané použijeme i ve výuce,” zhodnotila dílničku učitelka 2. třídy drahotušské školy Eliška Šetinová. “Posilujeme tak mezipředmětové vazby, využijeme získané dovednosti v češtině, prvouce, výtvarné i hudební výchově.”

Zároveň si děti prohlédly prostředí knihovny a mohly se přihlásit mezi čtenáře.

“Naši žáci chodí do knihovny v Drahotuších pravidelně,” říká ředitelka školy Dagmar Pospíšilová.”Prvňáč­ci tady například viděli Knihovnickou pohádku Romana Prokeše a Lady Šubíkové.”

Divadelní dílnička v drahotušské knihovně
Divadelní dílnička v drahotušské knihovně
Magdalena Gladišová