Soutěže se zúčastnilo šest škol v rámci Mikroregionu Hranicko. Svá dílka do ní přihlásily děti ze ZŠ Potštát, Olšovec, Bělotín, Opatovice, z Hranic pak Šromotovo a 1. máje. Porota hodnotila exponáty ve třech věkových kategoriích a to od první až do sedmé třídy.

„Sešlo se 137 výtvarných děl a opravdu bylo těžké rozhodnout, která z nich jsou nejpovedenější,“ řekla zástupkyně ředitelky DDM Jana Malátková, která byla rovněž členkou poroty.

„Nejtěžší bylo hodnocení v kategorii nejstarších soutěžících. Mezi těmi nejmladšími byly naopak tak velké rozdíly, že ta nejlepší dílka naprosto vynikala,“ prozradila něco ze zákulisí.

Kresby a malby však bude moci obdivovat i široká veřejnost. Všechny budou totiž vystaveny od 14. do 21. června v zámecké dvoraně.

„A pak si jimi vyzdobíme stěny ve včelařském muzeu,“ doplnil Pavel Malovec ze včelařského svazu, který rovněž zasedl v porotě.

Smyslem akce bylo přiblížit školákům práci včelařů, prohloubit jejich znalosti o přírodě a přispět do školních osnov v rámci enviromentální výchovy. „Také jsme chtěli tímto způsobem přetáhnout děti od počítačů do přírody,“ dodal ještě Malovec.

Kromě tří vítězných prací ve všech třech kategoriích budou oceněna i další díla, která porotu oslovila například kombinací různých výtvarných technik, nápadem a podobně. Všichni zúčastnění se ale už teď mohou těšit na sladké a voňavé odměny.