Celkově bude mezi projekty rozděleno téměř 200 tisíc korun. Spolky, nestátní neziskové organizace, církve, školy a další subjekty, mohou získat příspěvek na akce, jejichž hlavním posláním je rozvíjet tvůrčí a sportovní potenciál dětí, či zvyšovat povědomí o životním prostředí.

Podpořeny budou také projekty na obnovu místních tradic a zvyků, a významné akce přesahující území jedné obce.

Cílem programu je nejen obohatit nabídku kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí s důrazem na děti a mládež, ale také zvýšit jejich kvalitu a vzájemnou provázanost.

Podrobné informace o programu zájemci naleznou na webových stránkách regionhranicko.cz. Žádosti o dotace je možno podávat od 1. do 15. února 2016. 

Autor: David Král