Dotace připadnou jak tradičním, tak i novým projektům, které si své příznivce budou teprve hledat.

Některé z akcí jsou místního významu, jiné regionálního, některé dokonce nadregionálního s mezinárodní účastí.

„Tím, že nechceme každý rok podporovat jen jedny a ty samé akce a žadatele, dochází v jednotlivých letech k obměnám nejen akcí, ale i žadatelů z regionu. A letos je nových akcí a nových žadatelů skutečně hodně," uvedla manažerka Mikroregionu Hranicko Marcela Tomášová.

„Těší nás nadšení místních lidí a spolků, které se do organizací různých akcí pouštějí. Ať už jsou to dámské spolky, sbory dobrovolných hasičů, tělovýchovné jednoty, základní školy či sportovní kluby a další. Velmi záslužná je především volnočasová práce s dětmi a mládeží," řekla dále.

V letošním roce bude mezi organizátory rozděleno rekordních 195 tisíc korun.

„Finanční podpora akcí by samozřejmě nebyla možná bez přispění významných firem z hranického regionu," uzavřela Marcela Tomášová.

David Král