Tento projekt je zaměřen na poznávání historie, kultury a tradic židovského národa, jehož smutné osudy dovršila druhá světová válka.

„Většina židovských obyvatel českých zemí včetně Židů z Přerova, Lipníku, Hranic a dalších míst Moravské brány se stala obětí nacistických běsnění. Smyslem projektu je odsoudit veškerý rasismus a xenofobii, vést mládež i veřejnost k pochopení a vzájemné toleranci lidí různých kultur, tedy přispět k tomu, aby se zmíněné hrůzy už nikdy neopakovaly,“ vysvětlil koordinátor projektu a zároveň pedagog gymnázia Milan Tempír.

Podle jeho slov se škola zaměřuje hlavně na konkrétní příběhy týkající se osudů židovských jedinců i rodin v celé oblasti Moravské brány, ke které náleží Přerov a široké okolí, a to především v nejsmutnějším období dějin židovského národa ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století.

„Naším cílem je vytvořit soubor těchto příběhů. Inspirovala nás k tomu aktivita studentů téhož projektu na Gymnáziu v Litomyšli,“ vysvětlil Tempír.

Lipničtí gymnazisté proto vyzývají všechny, kdo znali některé z moravských Židů, nebo o jejich osudech něco vědí, aby se na ně obrátili.

„Očekáváme s nadějí, že se někdo z pamětníků ozve, nebo že se ozve někdo, kdo třeba už od zesnulých pamětníků získal zmíněné informace, a tím nám pomůže rozvíjet naše humanistické aktivity. Tito lidé se mohou osobně či telefonicky obrátit na naši školu, případně zaslat e-mail na adresu gym@glnb.cz,“ doplnil Tempír.

Podle jeho slov škola počítá také s tím, že by v budoucnu uspořádala výstavu, na které by prezentovala svou dosavadní činnost v projektu Zmizelí sousedé.