Přerovu je také věnována úvodní a nejrozsáhlejší stať v kalendáři, která nese název Předmostí u Přerova - osud lokality. Ta je věnována historii a současnosti světoznámého archeologického naleziště.

Široce se letos rozepsal pro Hanácký kalendář také jeho stálý přispěvatel a zároveň kokorský kronikář Alois Košťálek, který se věnuje historii své obce a životu jejich obyvatel ve třech statích.

O historii obcí v přerovském regionu jsou také některé další články. Dvoustránková stať je například věnována založení hasičského sboru Buk - Radvanice.

Stejného rozsahu je i stať autorů Zdeňka Klobouka a Petra Indráka s názvem Mobilizace 1938 a polní letiště v Tovačově.

Lidové pověsti jsou v kalendáři zastoupeny vyprávěním z Bohuslávek a Šišmy. Poměrně krátká je v kalendáři vzpomínka na lidového léčitele z Přestavlk pana Olšaníka od autorky Věry Hýskové.

Stále aktuálnímu tématu - lidovému léčitelství se však v kalendáři obsáhle věnují další články z různých míst na Hané.

Hanácký kalendář je v Přerově k dostání na Žerotínově náměstí v prodejně Gramo – Televize.