Drama v podobě evakuace osob a vyprošťování lidí z oken hořícího domu se ale nakonec nekonalo. Zásah byl totiž pouhou simulací skutečné události.

Někteří obyvatelé panelového domu v Sokolské ulici byli celou událostí zaskočeni, protože je o nácviku nikdo neinformoval. Jiní ale neskrývali pobavení: „Kdyby opravdu hořelo, vypadalo by to asi trochu jinak. Připadalo mi to docela pomalé, takže bylo jasné, že se jedná jen o nácvik,“ komentoval to jeden z obyvatel protějšího domu Zdeněk Kretek.

„Ani jsem se moc nevyděsil. Měli asi dlouhou chvíli, a tak si udělali cvičení,“ smál se další z přihlížejících.

Podle Jaromíra Šindlera z Hasičského záchranného sboru v Přerově, který měl koordinaci celé akce na starosti, měl simulovaný zásah vyzkoušet součinnost jednotek při likvidaci požáru třináctipatrového domu.

„Tématem cvičení byl požár strojovny výtahu na střeše domu. Na jeho likvidaci byly nasazeny dva vodní proudy. Jeden byl veden z cisternové automobilové stříkačky a druhý útočný proud pak z vnitřního požárního vodovodu. Výškové budovy jsou pro zásah náročné, protože se voda musí dopravit do značné výšky,“ vysvětlil Šindler, proč si hasiči vybrali právě toto téma.

Na simulaci požáru se podílely dvě hasičské jednotky, které měly k dispozici i výškovou techniku.