„Letošní rok se ponese v podobě literární soutěže na pohádkové téma Bylo nebylo u hasičů… Nejlepší pohádky doplněné dětskými ilustracemi vydáme ve sbírce pohádek na náklady Ministerstva vnitra-generálního ředitelství HZS České republiky," uvedla mluvčí HZS Olomouckého kraje Vladimíra Hacsiková s tím, že pohádky budou použity k propagaci Hasičského záchranného sboru ČR.

Pohádky především pro předškolní děti by žánrem měly být prozaické pohádky nebo povídky na hasičské téma. Věkově se může zúčastnit každý, kdo rád píše. Soutěžit se bude ve čtyř kategoriích, žáci základních škol, středních škol, profesionální či dobrovolní hasiči a tvořiví dospělí.

„O vítězích rozhodne odborná porota, která si zároveň vyhrazuje právo některou z cen neudělit, či naopak udělit čestná uznání. Texty se budou hodnotit anonymně. Vítězové se pak zúčastní slavnostního vyhlášení výsledů soutěže Expozice požární ochrany HZS ve Zbirohu a dostanou ceny od sboru," pokračovala mluvčí a dodala, že v každé kategorie budou vyhlášeny tři nejlepší práce.

Podmínkou soutěže je originální nepublikovaný text o maximálně třech normostranách. Hodnotit se bude originalita, myšlenka, jazykové zpracování, vtip a výstižnost tématu. Spolu se soutěžním textem musí nadějní spisovatelé zaslat i vyplněnou přihlášku a podepsaný souhlas s poskytnutím autorských práv.

„Uzávěrka soutěže je 30. června, proto neváhejte a posílejte své příspěvky. Podrobnosti najdete na stránkách www.hzscr.cz," vyzvala všechny zájemce mluvčí HZS Olomouckého kraje Vladimíra Hacsiková.