„Pracovníci naší společnosti v současné době provádí opravu vzniklé poruchy. Současně sdělujeme, že je zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené mobilní cisterny v ulici Zahradní,“ informoval Jiří Pavlík z Vodovodů a kanalizací Přerov.

Odběratelé by měli po dobu havárie šetřit vodou.

„Je také možné, že dojde ke zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky, a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech,“ uzavřel Jiří Pavlík, podle jeho slov by k obnovení dodávek pitné vody mělo dojít během dne.

Podrobnější informace mohou zájemci získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo prostřednictvím e-mailu dispecink@vakpr.cz