Vodovod praskl v blízkosti lávky vedoucí ze sídliště k hypermarketu Kaufland postavené před dvěma lety na podzim.

„Domníváme se, že přívodní vodovodní řád nevydržel tlak hlíny, která se zřejmě posunula v důsledku suchého počasí. Na havárii se mohly podepsat i změny v půdě způsobené stavbou lávky k obchodnímu centru,“ vysvětlil vedoucí provozu vodovodů z VaK Přerov Pavel Jeřábek.

Porucha na přívodním řádu pro sídliště Hromůvka II. byla zatím největší havárií vodovodu v roce 2011. Došlo k prasknutí hrdla na litinovém potrubí. Opravu vodovodu dělníci dokončili ještě v úterý kolem jedné hodiny odpoledne. Po odkalení rozvodných řadů byl vodovod opět uveden do provozu.

„Za přerušení dodávky pitné vody se odběratelům sídliště Hromůvka omlouváme,“ dodal Jeřábek.

IVETA PODEŠVOVÁ

SOUVISEJÍCÍ VČETNĚ FOTOGALERIE: FOTO: Na Hromůvce si lidé 'užili' trable s vodou