Jubilejní desátý ročník se koná dva dny - v sobotu 25. a neděli 26. května. Začátek programu je vždy v 10 hodin.

„Během největšího šermířského festivalu na Moravě zaplní Helfštýn Keltové, Germáni, Rytíři svatého grálu, renesanční šermíři a gotičtí rytíři, ale i mušketýři třicetileté války, vojska prusko-rakouské války, lukostřelci, Portáši nebo vojáci Československých legií,“ vyjmenoval kastelán hradu Helštýna Jan Lauro.

Protože odměnou za každé vítězství v bitvě je dobrá zábava, mohou se návštěvníci těšit na orientální tanečnice, šermířské divadlo, historickou hudbu, kejklíře, akrobaty a fakíry. Nádvoří obsadí také vojenské ležení a hry pro nejmenší.

Organizátorem divácky atraktivního festivalu je olomoucké sdružení Adorea. Nultý ročník se uskutečnil v roce 2006 a od roku 2010 se tato akce koná pravidelně každý rok koncem května.

„Festival vojenské historie je koncipován tak, aby zaujal co nejširší publikum, hlavně rodiny s dětmi. Na hradě budou k vidění prestižní spolky a kluby vojenské historie i takzvané living-history, a to od období Keltů až po první světovou válku,“ zvou na bohatý program pořadatelé.

Svým způsobem se jedná o unikátní kulturní akci, protože se v České republice na žádném hradě nebo zámku obdobný festival, zaměřený na historii vojenství, nekoná.