Expozici připravilo Muzeum Komenského v Přerově ve spolupráci s městem Lipník a vernisáž se uskuteční 11. října v lipnické Galerii Konírna.

Více než stoletou historii společnosti Kupecká akciová sirkárna v Lipníku přiblíží nejen předměty ze soukromých sbírek, ale některé byly zapůjčeny i z Muzea Komenského v Přerově, Muzea Šumavy v Sušici, Vlastivědného muzea v Olomouci nebo Technického muzea v Brně.

„Návštěvníci se budou moci pokochat řadou originálů i kopií dobových fotografií, plánů a archiválií, přečíst si informace o historii podniku, prohlédnout zápalkové etikety od poloviny padesátých do poloviny osmdesátých let a zápalkové krabičky z Lipníku, Sušice i celé řady zemí světa,“ přiblížil Lubor Maloň z Muzea Komenského v Přerově.

Výstavu doplní různé předměty, jež se zápalkami nějak souvisí - například sirníky, zapalovače, škrtadla, křesadla, nebo které ke své funkci potřebovaly oheň a byly používány v domácnostech - topidla, ohřívadla, svítidla, vařiče a sporáky. K nejzajímavějším exponátům patří i dva původní sirkařské „stroje“ ze sušické sirkárny.

„Návštěvníky čeká i několik tematických reportáží a dokumentů z archivu České televize a unikátní dokument místní provenience z roku 1972, který názorně přibližuje výrobu zápalek v lipnické továrně,“ uzavřel.