Dnes žije ve vsi, vzdálené osm kilometrů od Přerova, 156 obyvatel. Zda nemá obavy z vylidnění a také na další otázky jsme se zeptali starostky Kateřiny Krejčí.

Kdybyste měla jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?
Jednoznačně výstavba místní části komunikace, která již roky neplní funkci, pro kterou byla vybudována, a při této komunikaci přilehlý parčík, kde umístíme lavičky pro volnočasový odpočinek a provedeme výsadbu zeleně.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?
Požádali jsme o dotační titul právě na výše zmíněnou plánovanou opravu místní komunikace v naší obci a tu jsme obdrželi. Což je pro tak malý rozpočet naší obce nemalý úspěch.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
Omezené finanční možnosti, které nejsou nakloněny chtěným a zamýšleným cílům stávajícího zastupitelstva.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?
V rámci kulturního života v obci se během roku konají dvě desítky akcí, které jsou jak v režii obce, tak se na nich podílí JSDH Sobíšky. S ohledem na četnost akcí i v jiných okolních obcích lze shrnout, že nedostatkem kulturního vyžití občané netrpí, pakliže se mu dobrovolně nevystaví sami.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost jako starostové s tím vůbec něco udělat?
Za posledních pět let klesl počet obyvatel naší obce o 20 občanů, což je 15 procent všech obyvatel. Přestože se v obci vystavěly nové domy a přistěhovali se tak noví obyvatelé, stejně tak se zvýšila úmrtnost. Ta se značně podílí na úbytku obyvatel. Přestože jsou neobydlené nemovitosti záhy předmětem prodeje, noví majitelé se ne vždy hlásí k trvalému pobytu v naší obci. O výstavbu i koupi nemovitostí však nouzi nemáme.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.
Předně je to prostředím, které je ze všech stran tvořeno lesy, vyhledávaný klid, a nebudu se tajit zvykovou záležitostí, které každý nový občan zákonitě po čase podlehne. Jistou výhodou je i krátká vzdálenost k okresnímu městu Přerov a krajskému městu Olomouc.

Kdybyste si mohla vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěla žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?
Jižní Čechy.

Martin Vojáček