První sérii tabel, která se budou ucházet o vaši přízeň, najdete v tištěném vydání Přerovského a hranického děníku v pátek 13. května

- soutěž je určená studenty středních škol na Přerovsku a Hranicku, pořádá ji Přerovský a hranický deník

- vítězná třída (jedna z Přerovska, druhá z Hranicka) získá sud piva a exkluzivní prohlídku s degustací od partnera soutěže pivovaru Zubr Přerov. Hrajeme také o 2 druhá místa: dvě další třídy získají také prohlídku pivovaru Zubr spojenou s ochutnávkou zalatavého moku

- hlasovat můžete prostřednictvím originálních soutěžních kuponů, které budou uveřejňovány od 13. května denně po celou dobu trvání soutěže v periodiku Přerovský a hranický deník

- vyplněné kupony odevzdávejte nejpozději do 6. června dvanácti hodin v redakci Přerovského a hranického deníku (Palackého 22, Přerov nebo Pernštejnské náměstí 1, Hranice)

- vítězné třídy budou uveřejněny 7. června na stránkách Přerovského a hranického deníku

Pravidla soutěže

1. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání originálního hlasovacího kuponu, uveřejňovaného denně v Přerovském a hranickém deníku po celou dobu konání soutěže.

2. Odpověď musí být doručena nejpozději do 6. června 2011 12 hodin do redakce Přerovského a hranického deníku, poštou na adresu VLTAVA-LABE-PRESS a.s., Přerovský a hranický deník, (Palackého 22, Přerov nebo Pernštejnské náměstí 1, Hranice). Obálka musí být označena heslem "Soutěž". Odpověď musí být podepsána a musí v ní být uvedeno jméno a příjmení soutěžícího, bydliště, telefon a příp. e-mailová adresa.

3. Výhru obdrží dvě třídy, které v soutěži získají nejvíce platných hlasů (jedna třída z Přerovska a druhá z Hranicka). Jména výherců budou zveřejněna na stránkách www.prerovskydenik.cz a www.hranickydenik.cz, a to 7. června 2011. Výherce kontaktuje pořadatel soutěže a dohodne s ním termín a způsob předání ceny.

4. Osobní údaje poskytnuté soutěžícími budou použity jen v souvislosti s konáním této soutěže.

5. Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s tím, že pokud vyhraje některou z cen, může být na stránkách www.prerovskydenik.cz a www.hranickydenik.cz, i v tištěném periodiku Přerovský a hranický deník zveřejněna jeho fotografie s uvedením jména, příjmení a města, odkud pochází.

6. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže.

7. Hry se mohou účastnit osoby starší 18 let.

8. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit.

9. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

10. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli soutěže.

11. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou je vyloučeno. Účastník není oprávněn místo výher požadovat finanční plnění.

12. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrami v soutěži.